firstnext123 )  prevlast

Renovatieadvies: 1/3

Renovatieadvies 2016

L’objectif du conseil en rénovation est de faciliter l’action de rénovation du bâti par les habitants, surtout dans l’objectif que les personnes habitant le quartier aient les outils et les moyens pour y rester, dans un contexte où l’augmentation démographique régionale autant que les mutations récentes dans le quartier du centre-ville avoisinant le canal exercent une pression sur les prix de l’immobilier.

Par le conseil en rénovation, nous voulons en premier lieu contribuer à une meilleure qualité de logement pour des habitants aux revenus modestes. Cela signifie que nous veillons à ce que les logements soient surs, sains et économes en énergie et qu'ils respectent la réglementation. Par notre conseil en rénovation aux habitants, nous voulons empêcher l'augmentation du nombre de logements inhabitables et de mauvaise qualité. Dans ce cadre, nous œuvrons à la revalorisation du quartier dans son ensemble, de façon, surtout, à ce que les habitants actuels puissent jouir d'un cadre de vie de qualité.

Il sera question spécifiquement:

- d'information concernant les primes régionales, en organisant des campagnes d'information (fascicules, tenue de stand à un événement et activités d’info, …) et en prodiguant des informations personnalisées sur rendez-vous à la Maison de Quartier, lors des visites à domicile ou des animations collectives comme la Pause Reno.

- d'une approche individuelle : accueil des propriétaires et première analyse de leur demande et informations au sujet des primes de rénovation. Chaque année, on ouvre des nouveaux dossiers, et on poursuit l'examen des dossiers en cours. Partant toujours de la demande de l’habitant, on essaye de le sensibiliser à faire de son projet un projet de rénovation globale et durable qui prenne en compte les aspects d'insalubrité, d'énergie, de sécurité, de santé...

- de développer une approche collective - PauseRéno : il s'agit d’informer et de sensibiliser le public autour des thèmes spécifiques, de faciliter l’accès à l’information correcte et compréhensible qui incite les habitants du quartier à rénover leurs biens et de transmettre leurs expériences vers d’autres.

- lorsqu'il s'agit des propriétaires bailleurs, qui ne disposent pas les moyens pour rénover leur bien, on cherchera d'autres solutions possibles (ex. : A.I.S.).

- de développer des projets de collaboration interne entre les divers services (permanence logement, Bon[Fix] - le service technique (ILDE/PIOW) et DLI (verdurisation, enveloppe de quartier).

- de développer un conseil à l énergie (Collectif Energie)

- et de mettre en oeuvre le projet ISOPOLD ( contrat de quartier 'Autour de Léopold').

2017-02-23 14:34:02

Renovatieadvies in 2015

Het renovatieteam biedt begeleiding aan bewoners van de buurt opdat ze autonoom hun renovatieprojecten kunnen verder zetten. Dit jaar waren we verheugd vast te stellen dat 18% van onze 157 dossiers dit inderdaad deden en dat 17% zijn renovatieproject heeft kunnen realiseren.
Daarnaast moeten we helaas wel vaststellen dat dossiers steeds complexer worden. Meestal gaat het niet meer om simpelweg enkele werken uit te voeren. In de meeste gevallen dienen eigenaars zich eerst in orde te brengen op stedenbouwkundig vlak alvorens ze geld kunnen investeren in een renovatieproject. Een deel van het budget dat eerder voorzien was voor de uitvoering van een aantal werken, wordt reeds gespendeerd aan de regularisatie van het goed, dit doet veel eigenaars beslissen hun renovatieproject uit te stellen.

2016-04-06 16:07:25

PauseRENO_05_Mede-Eigendom

WELKOM op onze 1ste ALGEMENE VERGADERING.

Samen met 10 mede-eigenaars uit Molenbeek en de 'Bateau de Copropriété' stellen we orde op zaken in onze mede-eigendom.

2016-03-11 14:01:23

PauseReno 23 Februari 2016

Het Zonale Stedenbouwkundig Reglement is bijna klaar.
Het dossier werd goedgekeurd door de gemeentelijke raad,
en zal spoedig onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.
De Gemeente Molenbeek organiseert daarom een vergadering om meer uitleg te geven.

De vergadering zal plaatsvinden op 23/2/2016 om 17u30 in het Huis van Culturen.

Wees Welkom,
We ontvangen u om 17u in Buurthuis Bonnevie.
We zullen samen naar het Huis van Culturen gaan.

2016-02-11 13:55:28

Het kadaster

Op 17 december 2015 ontmoetten verschillende wijkbewoners elkaar in het Theesalon ‘La Tour’. Op uitnodiging van Buurthuis Bonnevie nemen we samen een ‘Pause Reno’. Met een muntthee in de hand bespreken we een moeilijk thema, het fameuze ‘KADASTER’.

Wie belt er eigenlijk aan onze deur?
Wat is het verschil tussen ‘Kadaster’ en ‘Stedenbouw’?
Is er een verschil tussen het ‘kadastraal inkomen’ en ‘de onroerende voorheffing’?
En hoe worden die berekend?
Als ik renovatiewerken doe, verhoogt mijn kadastraal inkomen dan?
Het is een vorm van belasting? Wie moet die betalen? Zijn er boetes?
Bestaan er hulpmiddelen of kortingen?

Veel vragen die vaak gepaard gaan met expressieve blikken van de aanwezigen. Elke vraag was een aanleiding tot nieuwe vragen en nieuwe discussies. Uit het enthousiasme waarmee de aanwezigen hun ervaringen met de anderen willen delen, blijkt dat dit onderwerp hen bezig houdt. Alle wijkbewoners aan de tafel kregen ooit wel eens een ‘controleur’ over de vloer. “U hebt dit stuk bijgebouwd…” met de daar bijhorende repliek “We hebben het huis zo gekocht…” is voor de meesten een herkenbare situatie.

Gezamenlijk vragen we ons af wat de voor- en nadelen van (stedenbouwkundige) regelgeving is. Toch wordt het hebben van een klaar en duidelijk reglement door iedereen positief onthaalt. Waarbij enkelen de bedenking maken: “Een duidelijk kader, ja, maar men moet wel een goede middenweg vinden tussen de regelgeving en de realiteit. Men heeft ons – Oud-Molenbeek- jarenlang vergeten. Een nieuwe regelgeving mag er niet toe leiden dat het voor ons onhoudbaar wordt…”

Zelf zijn deze bewoners verbaast dat ze niet goed op de hoogte zijn. Zo voegt iemand aan het gesprek toe: “Eigenlijk zijn we slecht geïnformeerd, maar zelfs als we uitleg vragen, krijgen we informatie die niet altijd duidelijk is.”

2016-01-13 14:13:42

firstnext123 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Renovatieadvies

Het is niet altijd makkelijk voor een eigenaar om zijn woning te renoveren.
Kom u informeren bij het renovatie advies van Buurthuis Bonnevie.

We bieden u een individuele begeleiding met advies op maat.
Samen zoeken we naar een oplossingen om een betaalbare renovatie te bekomen.
Een gezonde en veilige woning bezorgen u een beter comfort en welzijn.

Neem contact op met ons onthaal via 02/410 76 31 voor een 1ste ontmoeting.
Elke vrijdag voormiddag van 9u tot 12u.