Groene wijken Werkhuizenstraat 2015

Woensdagnamiddag 6 mei 2015 installeerde buurthuis Bonnevie en 2 netheidsagenten samen met bewoners van de Werkhuizenstraat een bloemenstand op de hoek van de kleine Courtoisstraat en de Werkhuizenstraat.
vanaf 14u tot 16u konden bewoners van de werkhuizenstraat hun bloembak of 2 bloemenmanden die in het eerste jaar werden aangekocht komen vullen met potaarde en bloemen. Alle bewoners van de werkhuizenstraat kwamen hun manden en bakken vullen. Het was een gezamenlijke plantactie!
Met het budget van het tweede jaar konden per huis (in totaal 17 woningen) 2 extra bloempotten aangekocht worden en ook gevuld met potaarde en bloemen.
De werkhuizenstraat zag er nu nog beter uit dan het voorbije jaar met nog meer bloempotten! vergelijk de foto maar met die van 2014!

09-07-2015

Groene wijken Pastorijstraat 2015

Op woensdagochtend 6 mei organiseerde Luiza en haar man samen met buurthuis Bonnevie een plantactie in de Pastorijstraat in kader van het project groene wijken van het Brussels Gewest. We kregen plots hulp van 2 netheidsagenten en dat was welgekomen. Jammergenoeg waren net die ochtend alle winkels gesloten en ook de 2 moskeeën in de straat waren gesloten. Dus vulden we zelf een heel aantal bloemenkorven. Nochtans waren ze verwittigd, want ze hadden een uitnodiging in de bus gekregen. Het was het tweede jaar van het project groene wijken, met het verkregen budget konden alle bloemenkorven en bloembakken voor op de vensterbank die in het eerste jaar aangekocht werden weer gevuld worden met potaarde en bloemen.
En met het overschot van het budget werden bloembakken aangekocht die konden vastgehecht worden aan de hekkens op de hoek van de pastorijstraat en de Merchtemsesteenweg.
De pastorijstraat had opnieuw een mooiere uitstraling met de vele gekleurde bloemenmandjes.

09-07-2015

Groene wijk Courtois 2014

Tweede jaar groene wijkenproject in de Courtoisstraat. Elke woning kreeg 2 nieuwe grote hoge potten om aan de voordeur te plaatsen. Aankoop van bloemen en potgrond om de vensterbakken en bloemenmandjes van vorige editie 2013 opnieuw te vullen.

20-04-2015

Groene wijken Werkhuizenstraat april 2014

Vier vrouwen van de werkhuizenstraat dienden samen met vier vrouwen van de Courtoisstraat een project groene wijken in. In januari 2014 werd dit project goedgekeurd door de jury van "groene wijken", initiatief van Leefmilieu Brussel en Interenvironnement Bruxelles.

In maart vond de eerste bijeenkomst plaats met de vier vrouwen van de werkhuizenstraat en vier vrouwen van de Courtoisstraat om samen de plantactie voor te bereiden in de Courtoisstraat (2de jaar) en de werkhuizenstraat (1ste jaar). Vervolgens werd er samen een bezoek gebracht aan het tuincentrum van Nos Pilifs om te gaan kijken wat voor soort bloembakken en mandjes er aangekocht kon worden voor de straat binnen de mate van het gekregen budget. Nadien werd er in de werkhuizenstraat met een formulier met foto's deur aan deur gegaan bij alle bewoners in de straat met de vraag of men 2 bloemenmandjes wou of 1 gr0te bloembak (zelfde prijscategorie) om op de vensterbank aan de voorgevel van het huis te plaatsen. In totaal werden er 24 bloemenmandjes met haken en 12 bloembakken aangekocht en vele bloemen en potaarde. Er werd een uitnodiging opgemaakt voor de gezamenlijke plantactiedag eind april tijdens de paasvakantie waarop deze mandjes en bloembakken werden uitgedeeld en alle bewoners in de straat deze konden vullen met potaarde en bloemen. De klusjesdienst van buurthuis Bonnevie heeft de bewoners geholpen bij het vastmaken van de haken van de bloemmandjes aan de voorgevel van de huizen. zie het mooie resultaat op de fotoreportage.

10-04-2015

Groene wijken in de Pastorijstraat mei 2014

plantactie in de Pastorijstraat in mei 2014

Een actieve bewoonster en haar man diende een project "groene wijken" in voor de Pastorijstraat.

De pastorijstraat is een straat met veel winkels, cafés en een Marokkaanse en Pakistaanse Moskee en een doorgangsstraat in het hartje van Molenbeek centrum. Het was een eerder grijze straat, maar daar is sinds mei 2014 verandering in gekomen! Bewoners, winkeliers en voorbijgangers kunnen nu genieten van een bloemrijke en kleurige straat!

10-04-2015

firstnext12345 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33
info@bonnevie40.be

ExtraVert

Duurzame wijken

Het project extra-vert werd opgestart in het wijkcontract (2005) Werkhuizen-Mommaerts. Tijdens de gemeentelijke voorstudie van het wijkcontract signaleerden verschillende bewoners de grote dichtheid van de wijk en het gebrek aan groen. Buurthuis Bonnevie kreeg de opdracht om bewoners te betrekken bij het aanleggen van geveltuintjes voor de periode september 2006 tot december 2009. Het buurthuis wil dit project als een springplank gebruiken om breder te werken aan het leefmilieu, vanuit het perspectief van duurzame wijken.

Geveltuintjes

In de eerste plaats werd er gewerkt aan het ondersteunen van bewoners die een geveltuintje willen aanleggen, zowel in de straten die heraangelegd zullen worden in het wijkcontract als in de andere straten. Met de schepen van leefmilieu en de verantwoordelijke van de dienst openbare werken werden afspraken gemaakt om dit project zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en een goede samenwerking te hebben tussen de verschillende intervenanten.

Groene eilandjes

Bij de bouw van het appartementsblok voor 21 gezinnen in de Sint Jozefstraat werd een binnenruimte vrij gemaakt. Het grasveldje heeft weinig ecologische waarde terwijl het zowat de enige groene ruimten voor het gehele huizenblok is. Het Woningfonds bood ons aan om de tuin natuurvriendelijker in te richten met hulp van een onderneming en maakte hiervoor een budget vrij. In tussentijd organiseerden we activiteiten rond natuureducatie voor de kinderen in de tuin en hielpen de kinderen mee met de ecologische heraanleg en onderhoud van de tuin.

Binnenkoer van Dienstencentrum Randstadt

Hier werd een compostvat voor de keuken geinstalleerd en werd er een voorstel uitgewerkt voor het ingroenen van een muur van de binnenkoer. Samen met de leerlingen van brusselleer die les volgen in Randstadt en onder begeleiding van GREEN vzw werd deze muur aangeplant. De aanplanting van de muur werd ingehuldigd voor het publiek, de senioren, van het dienstencentrum randstadt.

Mobiliteitsdag

Op autoloze zondag nodigen we buurtbewoners en andere geïnteresseerden uit om verschillende facetten van Molenbeek te ontdekken, zoals gekende en minder gekende groene eilandjes van Molenbeek.

Bloemenmarkt

Tijdens de maand mei wordt er een bloemenmarkt georganiseerd in het Bonneviepark, waarbij aandacht gegeven wordt aan sensibiliseringsactiviteiten omtrent leefmilieu. Een activiteit waar zowel oude als nieuwe bewoners van Molenbeek interesse voor hebben en die hierom jaarlijks herhaald zal worden.