Project "groene wijken" 2013 Courtoisstraat

De Courtoisstraat werd geselecteerd als project "groene wijken" van Inter-environnement IEB en Leefmilieu Brussel (BIM) in 2013.
In maart 2013 ging 1 bewoonster langs bij haar buren om hen te motiveren deel te nemen aan een vergadering project groene wijken. Eind maart kwamen 5 buurvrouwen naar deze bijeenkomst en ze spraken af tijdens de paasvakantie opnieuw deur aan deur te gaan om te vragen of men bloembakken of hangbasketten wensten. De 5 vrouwen gingen ook op bezoek in het tuincentrum van Nos Pilifs en kochten bakken en hangbaskets en bloemen aan voor de ganse straat. Op woensdag 8 mei konden de bewoners van de Courtoisstraat hun bakken of hangbaskets komen vullen met potaarde en bloemen. Woensdag 22 mei kwam het feestcomité samen om het feest groene wijken te organiseren en op zaterdag 25 mei werden er opnieuw potten gevuld ter voorbereiding van het straatfeest. Op zaterdag 1 juni 2013 werd er volop gefeest in de Courtoisstraat waar ook de bewoners van de naburige straten welkom waren!

04-06-2013

Klimplanten in Voorspoedstraat, de Sint-Mariastraat, de Werkhuizenstraat...

Tijdens de paasvakantie van 2010 werden er klimplanten aangeplant door de bewoners in de Voorspoedstraat(4), Engelsestraat(5), Sint-Mariastraat (6), Werkhuizenstraat (6), Laarmansstraat(4). In de Toekomststraat (3) konden de klimplantgaten pas aangemaakt worden in april 2011. In de Merchtemsesteenweg hadden 12 bewoners een aanvraag ingediend, maar slechts 2 bewoners konden klimplantgat krijgen, want bij de anderen was het voetpad te smal. Zie hier de resultaten van de klimplanten die ook in het kader van wijkcontract Werkhuizen-Mommaerts 2005-2009 (2011) werden aangeplant.

02-08-2012

Mommaertstraat: resultaat klimplanten juli 2012

In het eerste gedeelte van de Mommaertsstraat vanaf nr 1-30 werden klimplanten reeds aangebracht voor het wijkcontract Werkhuizen-Mommaerts. Tijdens het wijkcontract Werkhuizen-Mommaerts werd het tweede gedeelte van de Mommaertsstraat aangepakt. In de maand april 2010 vond er een klimplantactie plaats in het tweede gedeelte van de Mommaertsstraat vanaf nr 30. En het resultaat is schitterend! Ook in deze straat hebben een aantal bewoners hun balkon volgehangen met bloembakken. Ook in deze straat kan je genieten van het groen en de kleurige bloemen!

8 bewoners van tweede gedeelte van Mommaertstraat namen deel aan het Extra-Vert project in het kader van het wijkcontract Werkhuizen-Mommaerts 2005-2009 (2011)

27-07-2012

Adolphe Lavalléestraat: resultaat klimplanten juli 2012

Pas in de maand november 2011 werden klimplanten aangeplant in de Adolphe Lavalléestraat, omdat er moest gewacht worden op het einde van de heraanleg van deze straat in het kader van wijkcontract Werkhuizen-Mommaerts.
Niet alle klimplanten hebben de winter evengoed overleefd. Het resultaat aan klimplanten is beperkt, maar er werden wel andere bloemen en planten aangeplant.

9 bewoners van de A. Lavalléestraat namen deel aan het project Extravert in het kader van het wijkcontract Werkhuizen-Mommaerts 2005-2009 (2011)

27-07-2012

Jennartstraat een weelde van groen en kleurrijke bloemen

Op 9 oktober 2010 vond er een klimplantactie en straatfeest plaats in kader van het wijkcontract werkhuizen-mommaerts en project van quartier vert IEB. uit deze klimplantactie en straatfeest groeide een heus bewonerscomité die vast van plan waren verder zich in te zetten voor hun straat. Het vervolg was opnieuw een straatfeest op 9 oktober 2011 en indiening vraag voor verlening van het project quartier vert in 2011. Met de subsidies verkregen uit project quartier vert werden bloembakken aangekocht en hangpotten en nieuwe klimplanten alsook een hekje en plantjes aan de voetstukken van de 2 bomen geplaatst in het begin van de jennarstraat. Om dit alles te vieren werden ook de vlaggetjes opnieuw buiten gehaald en opgehangen. Het is een groot plezier om door de jennartstraat te lopen, echt de moeite! Deze foto's werden genomen op woensdag 25 juli 2012.

27 bewoners van de jennartstraat namen deel aan extra vert project in kader van wijkcontract werkhuizen-mommaerts 2005-2009 (2011)

27-07-2012

firstnext1234 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33
info@bonnevie40.be

ExtraVert

Duurzame wijken

Het project extra-vert werd opgestart in het wijkcontract (2005) Werkhuizen-Mommaerts. Tijdens de gemeentelijke voorstudie van het wijkcontract signaleerden verschillende bewoners de grote dichtheid van de wijk en het gebrek aan groen. Buurthuis Bonnevie kreeg de opdracht om bewoners te betrekken bij het aanleggen van geveltuintjes voor de periode september 2006 tot december 2009. Het buurthuis wil dit project als een springplank gebruiken om breder te werken aan het leefmilieu, vanuit het perspectief van duurzame wijken.

Geveltuintjes

In de eerste plaats werd er gewerkt aan het ondersteunen van bewoners die een geveltuintje willen aanleggen, zowel in de straten die heraangelegd zullen worden in het wijkcontract als in de andere straten. Met de schepen van leefmilieu en de verantwoordelijke van de dienst openbare werken werden afspraken gemaakt om dit project zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en een goede samenwerking te hebben tussen de verschillende intervenanten.

Groene eilandjes

Bij de bouw van het appartementsblok voor 21 gezinnen in de Sint Jozefstraat werd een binnenruimte vrij gemaakt. Het grasveldje heeft weinig ecologische waarde terwijl het zowat de enige groene ruimten voor het gehele huizenblok is. Het Woningfonds bood ons aan om de tuin natuurvriendelijker in te richten met hulp van een onderneming en maakte hiervoor een budget vrij. In tussentijd organiseerden we activiteiten rond natuureducatie voor de kinderen in de tuin en hielpen de kinderen mee met de ecologische heraanleg en onderhoud van de tuin.

Binnenkoer van Dienstencentrum Randstadt

Hier werd een compostvat voor de keuken geinstalleerd en werd er een voorstel uitgewerkt voor het ingroenen van een muur van de binnenkoer. Samen met de leerlingen van brusselleer die les volgen in Randstadt en onder begeleiding van GREEN vzw werd deze muur aangeplant. De aanplanting van de muur werd ingehuldigd voor het publiek, de senioren, van het dienstencentrum randstadt.

Mobiliteitsdag

Op autoloze zondag nodigen we buurtbewoners en andere geïnteresseerden uit om verschillende facetten van Molenbeek te ontdekken, zoals gekende en minder gekende groene eilandjes van Molenbeek.

Bloemenmarkt

Tijdens de maand mei wordt er een bloemenmarkt georganiseerd in het Bonneviepark, waarbij aandacht gegeven wordt aan sensibiliseringsactiviteiten omtrent leefmilieu. Een activiteit waar zowel oude als nieuwe bewoners van Molenbeek interesse voor hebben en die hierom jaarlijks herhaald zal worden.