firstnext1234 )  prevlast

Renovatieadvies: 2/4

Renovatieadvies 2016

Met onze dienst renovatie willen wij het makkelijker maken voor bewoners om hun huis te renoveren, en hen de instrumenten aan te reiken om in de buurt te kunnen blijven, zeker nu de bevolking in de regio groeit en de prijzen van huizen en appartementen onder druk komen te staan door de verschuivingen in het centrum en in de kanaalzone.

De dienst renovatie wil de woonkwaliteit van mensen met een laag inkomen verbeteren. Onze aandacht gaat naar veiligheid, gezondheid en energie-zuinigheid en tegelijk bewaken wij de regelgeving. Op die manier proberen wij te vermijden dat het aantal onbewoonbare huizen van slechte kwaliteit nog zou toenemen en streven we naar een herwaardering van de wijk in haar geheel, zodat de bewoners ervan kunnen genieten van een kwaliteitsvolle leefomgeving.

Wij geven info over de regionale premies via algemene infosessies (via brochures, infostanden tijdens activiteiten...) en persoonlijke gesprekken: er kan een afspraak gemaakt worden in Buurthuis Bonnevie, of een afspraak voor een huisbezoek. Daarnaast zijn er ook nog onze collectieve animaties zoals de Pauze Reno.

Onze aanpak is individueel: als we eigenaars ontvangen wordt er een eerste analyse gemaakt van hun vragen en krijgen ze meteen de nodige info ivm. renovatiepremies. Ieder jaar worden er nieuwe dossiers geopend en worden de lopende dossiers verder opgevolgd. We vertrekken steeds van de vraag van de bewoner en proberen hem van daaruit te sensibiliseren voor een globale en duurzame renovatie die ook ongezonde leefomstandigheden aanpakt, energie- en veiligheidsproblemen...

Tijdens de Pauze Reno-avonden, pakken we het collectief aan: we informeren en sensibiliseren het publiek rond specifieke thema's en zorgen ervoor dat ze juiste en begrijpelijke info krijgen, zodat ze gemotiveerd raken om hun eigendom te renoveren en nadien hun ervaringen aan anderen kunnen doorgeven.

Als we te maken krijgen met eigenaars die hun goed verhuren en die niet over de middelen beschikken om hun eigendom te renoveren, zoeken we samen met hen naar andere oplossingen (zoals Sociaal Verhuurkantoren).

We sturen aan op samenwerking met onze verschillende diensten (huurpermanentie, Bon{fix}, de technische dienst (ILDE/PIOW) en de DLI (ingroening, wijkenveloppe).

We ontwikkelen ook een dienst energie (Energie-collectief).

En tenslotte werken we het project ISOPOLD uit in het kader van het wijkcontract 'Leopold'.

2017-02-23 14:34:02

Renovatieadvies in 2015

Het renovatieteam biedt begeleiding aan bewoners van de buurt opdat ze autonoom hun renovatieprojecten kunnen verder zetten. Dit jaar waren we verheugd vast te stellen dat 18% van onze 157 dossiers dit inderdaad deden en dat 17% zijn renovatieproject heeft kunnen realiseren.
Daarnaast moeten we helaas wel vaststellen dat dossiers steeds complexer worden. Meestal gaat het niet meer om simpelweg enkele werken uit te voeren. In de meeste gevallen dienen eigenaars zich eerst in orde te brengen op stedenbouwkundig vlak alvorens ze geld kunnen investeren in een renovatieproject. Een deel van het budget dat eerder voorzien was voor de uitvoering van een aantal werken, wordt reeds gespendeerd aan de regularisatie van het goed, dit doet veel eigenaars beslissen hun renovatieproject uit te stellen.

2016-04-06 16:07:25

PauseRENO_05_Mede-Eigendom

WELKOM op onze 1ste ALGEMENE VERGADERING.

Samen met 10 mede-eigenaars uit Molenbeek en de 'Bateau de Copropriété' stellen we orde op zaken in onze mede-eigendom.

2016-03-11 14:01:23

PauseReno 23 Februari 2016

Het Zonale Stedenbouwkundig Reglement is bijna klaar.
Het dossier werd goedgekeurd door de gemeentelijke raad,
en zal spoedig onderworpen worden aan een openbaar onderzoek.
De Gemeente Molenbeek organiseert daarom een vergadering om meer uitleg te geven.

De vergadering zal plaatsvinden op 23/2/2016 om 17u30 in het Huis van Culturen.

Wees Welkom,
We ontvangen u om 17u in Buurthuis Bonnevie.
We zullen samen naar het Huis van Culturen gaan.

2016-02-11 13:55:28

Het kadaster

Op 17 december 2015 ontmoetten verschillende wijkbewoners elkaar in het Theesalon ‘La Tour’. Op uitnodiging van Buurthuis Bonnevie nemen we samen een ‘Pause Reno’. Met een muntthee in de hand bespreken we een moeilijk thema, het fameuze ‘KADASTER’.

Wie belt er eigenlijk aan onze deur?
Wat is het verschil tussen ‘Kadaster’ en ‘Stedenbouw’?
Is er een verschil tussen het ‘kadastraal inkomen’ en ‘de onroerende voorheffing’?
En hoe worden die berekend?
Als ik renovatiewerken doe, verhoogt mijn kadastraal inkomen dan?
Het is een vorm van belasting? Wie moet die betalen? Zijn er boetes?
Bestaan er hulpmiddelen of kortingen?

Veel vragen die vaak gepaard gaan met expressieve blikken van de aanwezigen. Elke vraag was een aanleiding tot nieuwe vragen en nieuwe discussies. Uit het enthousiasme waarmee de aanwezigen hun ervaringen met de anderen willen delen, blijkt dat dit onderwerp hen bezig houdt. Alle wijkbewoners aan de tafel kregen ooit wel eens een ‘controleur’ over de vloer. “U hebt dit stuk bijgebouwd…” met de daar bijhorende repliek “We hebben het huis zo gekocht…” is voor de meesten een herkenbare situatie.

Gezamenlijk vragen we ons af wat de voor- en nadelen van (stedenbouwkundige) regelgeving is. Toch wordt het hebben van een klaar en duidelijk reglement door iedereen positief onthaalt. Waarbij enkelen de bedenking maken: “Een duidelijk kader, ja, maar men moet wel een goede middenweg vinden tussen de regelgeving en de realiteit. Men heeft ons – Oud-Molenbeek- jarenlang vergeten. Een nieuwe regelgeving mag er niet toe leiden dat het voor ons onhoudbaar wordt…”

Zelf zijn deze bewoners verbaast dat ze niet goed op de hoogte zijn. Zo voegt iemand aan het gesprek toe: “Eigenlijk zijn we slecht geïnformeerd, maar zelfs als we uitleg vragen, krijgen we informatie die niet altijd duidelijk is.”

2016-01-13 14:13:42

firstnext1234 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Renovatieadvies

Het is niet altijd makkelijk voor een eigenaar om zijn woning te renoveren.
Kom u informeren bij het renovatie-advies van Buurthuis Bonnevie.

We bieden u een individuele begeleiding aan met advies op maat. Samen zoeken we oplossingen voor een betaalbare renovatie. Een gezonde en veilige woning geeft u meer comfort en welzijn.

Contacteer ons via 02/410 76 31 voor een 1ste ontmoeting.
Elke vrijdag voormiddag van 9u tot 12u.