Des Chauves-Souris: quand le collectif permet d'habiter son exil

Article rédigé en 2012 dans le cadre du Certificat Universitaire en santé mentale en contexte social: Multiculturalité et Précarité.

Abstract:

La question de recherche "Comment habiter son exil?" a pris naissance au cœur d’une discussion menée avec le groupe Alarm, composé de militants "du droit au logement pour tous". Un entretien collectif avec retour avec les membres du groupe a permis d’approcher et de découvrir comment des familles migrantes trouvent à
"habiter leur exil" dans leur société d’accueil. Les interlocuteurs nous dévoilent progressivement les éléments qui favorisent leur ancrage dans la société d’accueil :
- la conscience et la perception de leur étrangeté,
- le besoin et la nécessité de maintenir les ponts jetés entre "L’ici et le là-bas",
- la nécessité de préserver les loyautés envers le pays d’origine,
- les groupes et les mondes d’appartenance qui donnent sens à l’exil,
- les besoins de reconnaissance.

Cette recherche a notamment pour objectif de démontrer l’intérêt d’un travail collectif mené avec des personnes en grande souffrance sociale auquel s’ajoute l’intérêt de porter leurs voix auprès du monde politique.


2016-08-31 10:40:16

Een goede manier om uw zaterdagavond te beginnen

   [...]

Beste vrienden,

Deze week draaien we een film met de groep ALARM, een Molenbeeks collectief dat actie voert tegen slechte behuizing, niet alleen van zichzelf, maar in heel Brussel en heel België. Het gros van de leden heeft zelf met slechte behuizing te maken gehad. In het verleden maakten we daar al een film over: 'Als ik burgemeester zou zijn...'

Voor het nieuwe project hebben ze een politieke partij bedacht, 'Een woning voor iedereen', die opkomt bij de verkiezingen en de verkiezingen wint. Zaterdagavond draaien we de beslissende verkiezingsavond waar ze de zege behalen.

We hebben daarvoor veel figuranten nodig, want de zaal is groot. Iedereen is dus welkom: uzelf, uw kinderen, uw familie, uw vrienden, uw collega's... Laat het iedereen weten.

Wij kunnen niemand vergoeden, maar we voorzien wel een drankje. Zelfs als u maar een paar uur kan blijven, zijn we tevreden, en als het even kan: liefst tussen 17:00 en 19:00 uur. We vieren feest in afwachting van de uitslag en wanneer de uitslag bekend gemaakt wordt, krijgen de partijleden applaus.

We hopen dat u met velen opdaagt en danken u bij voorbaat voor uw steun.

Opgelet: de Vaartkapoen heeft twee ingangen. Eén in de Schoolstraat 76 en één in de Sint-Jozefstraat 14. We weten nog niet welke van de twee we zullen gebruiken...

Nogmaals: welk,om iedereen.

2016-01-20 11:26:44

Partij Iedereen Onderdak

   [...]

Deze clip toont de overwinning van de Partij Iedereen Onderdak. Hij wordt vandaag verstuurd naar de parlementsleden die in de Commissie Huisvesting zitten, die we begin volgend jaar zullen ontmoeten. Neem even de tijd. Het is best grappig.
2015-12-17 14:06:56

De grote parade

ALARM stapte mee in De grote parade

2015-03-30 15:37:41

17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede

12 oktober, Nationale manifestatie in Brussel
Laagste inkomens omhoog

“Alle inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens !” Daarvoor komen de verenigingen waar armen het woord nemen uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië op zondag 12 oktober op straat, in aanloop naar de Werelddag van Verzet tegen Armoede, traditioneel op 17 oktober.

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), het Brussels Platform Armoede, het Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté, het Netwerk tegen Armoede en het Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté manifesteren samen voor het recht van iedereen op een waardig inkomen. De mogelijkheden van een minimuminkomen boven de armoedegrens werd 2 jaar lang onderzocht in 5 Europese landen, waaronder België, in het kader van het EMIN (European Minimum Income Network). In ons land verliep het project onder de vleugels van BMIN, waar naast de armoedeorganisaties ook de drie grote vakbonden aan deelnamen.

Heel wat mensen moeten vandaag in ons land rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens (€2101/maand voor een gezin en €1000/maand voor een alleenstaande), meerbepaald mensen met een leefloon, werkzoekenden, mensen met een handicap, chronisch zieken, gepensioneerden en zelfs mensen met een job… Een waardig inkomen is een grondrecht!
In aanloop naar de voorbije verkiezingen erkende zo goed als elke partij dat inkomens onder de Europese armoedegrens onaanvaardbaar zijn. Op 12 oktober komen mensen in armoede en hun sympathisanten op straat om nogmaals de eis voor een waardig inkomen voor iedereen (ongeacht statuut) kracht bij te zetten.

De betoging vertrekt om 14 uur aan Brussel-Noord en eindigt op het Sint-Katelijneplein, waar mensen in armoede vanaf 15 uur op het podium hun verhaal doen. De manifestatie eindigt rond 17 uur.

2014-09-10 20:46:50

firstnext12345 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33