ExtraVert

Klimplanten in Voorspoedstraat, de Sint-Mariastraat, de Werkhuizenstraat...

Tijdens de paasvakantie van 2010 werden er klimplanten aangeplant door de bewoners in de Voorspoedstraat(4), Engelsestraat(5), Sint-Mariastraat (6), Werkhuizenstraat (6), Laarmansstraat(4). In de Toekomststraat (3) konden de klimplantgaten pas aangemaakt worden in april 2011. In de Merchtemsesteenweg hadden 12 bewoners een aanvraag ingediend, maar slechts 2 bewoners konden klimplantgat krijgen, want bij de anderen was het voetpad te smal. Zie hier de resultaten van de klimplanten die ook in het kader van wijkcontract Werkhuizen-Mommaerts 2005-2009 (2011) werden aangeplant.

02-08-2012

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33