Openbare ruimte

Lenteschoonmaak 20 maart 2013 en Buurt aan het woord rond netheid april 2013

In 2013 wouden verschillende bewoners (St Jozefstraat- Finstraat-Courtoisstraat en Pastorijstraat) opnieuw een netheidactie ondernemen of ermee starten.
Buurthuis Bonnevie heeft deze actieve bewoners van elke straat bij elkaar gebracht en voorgesteld om samen een actie te doen op dezelfde dag in 6 straten. Straten waar gemotiveerde bewoners zijn die een netheidactie wensen te organiseren.
Deze groep bewoners heeft de hulp ingeroepen van de gemeente en een samenwerking gevraagd met de netheidagenten van de gemeente om samen te werken aan de "lenteschoonmaakactie" op woensdagnamiddag 20 maart 2013.

De actieve bewoners (2 per straat) zijn tijdens het weekend voor de actie gaan aanbellen aan alle woningen in de straat om de lenteschoonmaakactie aan te kondigen. De bedoeling is om op woensdagnamiddag 20 maart allemaal zijn/haar stoep te kuisen.

Vervolgens zijn de actieve bewoners woensdagmiddag samengekomen in het buurthuis Bonnevie om informatie- en sensibilisatiemateriaal en vuilniszakken te komen ophalen. Nadien hebben de actieve bewoners elk een netheidagent meegenomen naar hun zone om samen met hem deur aan deur te gaan.

Bij het deur aan deur gaan, kregen de bewoners uitleg over afvalbeleid en werden het volgende uitgedeeld:
- een afvalkalender met ophalingen van blauwe en gele zakken, waarop ook het gratis telnummer voor gratis groot huisvuil aan huis te laten ophalen.
- de netheidagenten hebben het systeem van afval sorteren uitgelegd en wat je met chemisch afval moet doen.
-aanwezig afval in de straat werd verzameld en op de hoek van de straat geplaatst waar de gemeente dit kwam ophalen op het einde van de actie.

Resultaten:
- veel bewoners hebben hun deur geopend op de woensdagnamiddag, blijkbaar een goed moment om mensen te bereiken
- de bewoners waren blij met de afvalkalender en vonden dit zeer nuttig, sommigen zeiden dat ze die op de frigo zouden hangen evenals de affiche over gratis ophaling van groot huisvuil (5m³) door de gemeente (zonder dat je thuis moet zijn)
- de netheidagenten vonden het zeer aangenaam om samen met bewoners te werken aan een nette wijk
- jammergenoeg was het nog heel koud die dag en regende het op het einde, waardoor niet veel bewoners hun stoep hebben gekuist, maar een aantal zeiden dat ze dit reeds het weekend hadden gedaan bij de aankondiging van de actie.

Buurt aan het woord "netheid" op 13 april 2013

Buurthuis Bonnevie heeft het initiatief genomen om een avond "de buurt aan het woord" te organiseren rond het thema netheid. Waarom dit thema? Voor de verkiezingsperiode, tijdens de maanden december 2011 tot maart 2012 hebben we een bevraging georganiseerd in Molenbeek bij 230 bewoners et uit die bevraging kwam het probleem rond netheid als prioriteit naar boven. Deze prioriteitennota (met nog andere thema's) werd gegeven aan de verantwoordelijken van de verschillende politieke partijen in Molenbeek in mei 2012 om opgenomen te worden in hun politiek programma voor de verkiezingen en na de verkiezingen opgenomen te worden door het nieuwe college van Molenbeek in het beleidsakkoord.

De nieuwe Schepen van netheid Mr Olivier Mahy heeft zijn beleid rond netheid voor de komende 6 jaar voorgesteld en vervolgens hebben de deelnemers de tijd gekregen om te praten in 3 kleine groepjes aan 3 tafels met de verantwoordelijken van de 3 netheiddiensten van de gemeente Molenbeek:

Mr Medhi: dienst incivisme
Mr Naeye: dienst openbare reinheid
Mr Guillmain: Nette wijk in kader van wijkcontract Cinema Bellevue


25-02-2015

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33