Openbare ruimte

Wijkenvelop 2014 rond Leopold II: een nette en groene wijk

Fotoreportage: foto's gemaakt door de wijkfotograaf, Yassine Snoussi en buurthuis Bonnevie.
Project netheid en groen op initiatief van bewoners en buurthuis Bonnevie in het kader van de wijkenvelop van het wijkcontract rond Leopold II.

Actie 1: sensibilisatie rond afval sorteren in grote blokken en bekendmaking van de "containeractie van de gemeente" zaterdag 29 maart op de parking van Zwarte Vijvers.
- maandag 24 maart van 16u tot 18u in de Pastorijstraat: infostand in de straat in samenwerking met de netheidsagenten en deur aan deur aan groot woonblok.
- woensdag 26 maart van 14u tot 16u: infostand in de Courtoisstraat in samenwerking met 2 netheidsagenten van de gemeente en deur aan deur in 4 grote woonblokken.

Actie 2: sensibilisatie afval sorteren en bekendmaking rommelmarkt tijdens Bonneviefeest + bekendmaking repair café: herstellen van defecte goederen door de vzw Solidarité et Savoir.

Actie 3: creatief atelier met kinderen van Foyer vzw rond groen en netheid: schilderen van bolderkarren op woensdag 21 mei en zaterdag 24 mei.

Actie 4: schoonmaakactie in 4 straten, ingroenen van 4 hoeken van de 4 straten en straatfeest
Woensdag 28 mei:
12u tot 14u: schoonmaak van voetpaden in 4 straten en ingroenen van de 4 hoeken van de 4 straten (Pastorijstraat, St Jozefstraat, Courtoisstraat en Werkhuizenstraat)
14u tot 18u: Straatfeest in de Courtoisstraat en straatfeest in de Werkhuizenstraat in samenwerking met JES vzw, Foyer vzw en Baobabbelgium vzw.

Actie 5: buurt aan het woord "netheid" op dinsdag 27 januari 2015 van 13u30 tot 15u30: dialoog tussen bewoners en verenigingen en de schepen van openbare Netheid van de gemeente Molenbeek.

10-04-2015

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33