Openbare ruimte

Buurt aan het woord: netheid 2015

Als afsluiting van het project "netheid en groen" werd er opnieuw een Buurt aan het woord rond netheid georganiseerd op dinsdag 27 januari in de namiddag. Tijdens het eerste gedeelte gaven enkele bewoners en organisaties uitleg over projecten rond netheid die zij ondernamen,alsook de gebruikte methode en het bekomen resultaat. Er waren 3 tafels en er werd gewerkt met een doorschuifsysteem na 20 minuten.
Tijdens een tweede gedeelte werd het project "Molem ma belle" voorgesteld door een medewerkster van de Vaartkapoen en Cultuur in Molenbeek. Op het einde kreeg de Schepen van openbare netheid van de gemeente Molenbeek, Mr Mahy, het woord om de acties die hij ondernam tijdens zijn voorbije 2 jaar uit te leggen en het resultaat hiervan en welke toekomstige ontwikkelingen hij nog voorziet.
Aan deze buurt aan het worden namen 15 bewoners deel en 5 organisaties.

09-07-2015

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33