Ambapa

Animaties AmbaPa

In het voorjaar 2015 zijn de Ambassadeurs du Passif en Buurthuis Bonnevie erg actief geweest in de nieuwe passief gebouwen van de gemeente. We ontmoetten tijdens drie ateliers 18 bewoners van 3 verschillende gebouwen (DeCockstraat, Toekomststraat en Genstesteenweg).
De bedoeling van deze ontmoetingen was de bewoners wegwijs te maken met de nieuwe gewoontes die ze zullen moeten toepassen in hun nieuwe woning om er comfortabel te leven in een gezonde omgeving. Bovendien zijn ze instaat om door de kleine aanpassingen grote energiebesparingen te bekomen. Dit doen we in samenwerking met de Gemeente Molenbeek die het, als eigenaar van de gebouwen, belangrijk vindt dat deze op een duurzame manier bewoond worden.
Deze korte ontmoetingen waren vruchtbare momenten, een rijke uitwisseling, zowel op menselijk als technisch gebied.
Afspraak binnen een jaar: om een feedback te krijgen over hoe de huurders hun eerste jaar in de passief woningen doorbrachten.

29-06-2015

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33