ExtraVert

Lentefeest: bloemenmarkt en activiteiten extravert

In mei 2010 werd er een lentefeest georganiseerd in het Bonneviepark met de jaarlijkse bloemenmarkt. Maar deze keer werden er ook verschillende sensibiliseringsactiviteiten voorzien rond leefmilieu, namelijk compostatelier, atelier rond afval sorteren, belang van vogels in de stad (gierzwaluw), bloemetjes planten.
Er werd een kaartsysteem voorzien waarbij alle kinderen alle ateliers moesten bezoeken en antwoord vinden op een aantal vragen en materiaal verzamelen (potgrond, bloempot, enz) zo hun kaart konden vullen. Met deze gevulde kaart konden ze een bloemetje verkrijgen en deze planten in een bloempot. Dit spel was een groot succes en zorgde ervoor dat ouders en kinderen op de hoogte gebracht werden rond verschillende leefmilieuthema's tijdens de bloemenmarkt.

30-06-2010

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33