Openbare ruimte

Adviesgroep: opstellen van een ontwerp heraanleg openbare ruimte

Voortraject: heraanleg herinrichting openbare ruimten
In de maand augustus 2010 nam een opbouwwerker van Buurthuis Bonnevie deel aan een voortraject op vraag van Yota, kinderen en jongerenparticipatie bij heraanleg van openbare ruimten, deelwerking van JES (Jeugd en Stad). Tijdens de woensdagnamiddagen in de maand augustus begaven we ons op de verschillende openbare ruimten rond het Bonneviepark, observeerden en ondervroegen we verscheidene gebruikers van deze ruimte. We vroegen wat ze van de huidige inrichting vonden en hoe ze deze wensten te veranderen, indien nodig. Deze bevindingen werden in een rapport gegoten en doorgestuurd aan het architectenbureau Suède 36, evenals voorgesteld op de eerste bijeenkomst van de reflectiegroep. Dit voortraject was een voorbereiding op de participatiefase die vanaf september tot december 2010 zou lopen. Eind december zou het architectenbureau Suède36 reeds een voorontwerp moeten voorstellen. Aangezien dit een zeer korte periode is om zoveel mogelijk verschillende groepen te bereiken en te informeren, laat staan te reflecteren, zijn we dit voortraject gestart.

Tijdens de algemene vergadering van het wijkcontract Cinema Bellevue van 8 september werd er een oproep gedaan om als bewoner of vereniging deel te nemen aan een reflectiegroep m.b.t. de 4 projecten voor de openbare ruimte in het kader van Wijkcontract Cinema- Belle-Vue. Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden is de opdracht van de denkgroep nadenken over thema’s gekoppeld aan deze herinrichtingen en het studiebureau helpen met de voorbereiding van een voorontwerp dat optimaal aansluit met de noden van de wijk. Deze werkgroep vergadert 1 tot 2 keer maandelijks tussen september 2010 en maart 2011 (6 tot
8 vergaderingen).

Vervolgens werd Het studiebureau Suède 36 door het team van de Gesubsidieerde Projecten tijdens deze algemene vergadering. Dit studiebureau heeft als taak te werken aan 4 projecten voor de herinrichting van de openbare ruimte.
Het gaat om volgende ingrepen :
- Punctuele inrichtingen : lichte en punctuele inrichtingen van openbare plaatsen en pleintjes.
- As zachte mobiliteit (voltaireplein-bonneviestraat-briefdragerstraat-sint-mariastraat) : herinrichting van de openbare ruimte die door verschillende gebruikers wordt gedeeld en aanleg van een route voor zwakke weggebruikers
- Herwaardering van parken ( Fonderie en Espace Pierron): het aanbieden van beter aangepaste groene en recreatieve ruimten.
- Punctuele sportvoorzieningen in de openbare ruimte

01-09-2010

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33