Openbare ruimte

Animaties as zachte mobiliteit Voltaireplein

Op woensdagnamiddag 29 augustus 2012 vonden er animaties plaats op het Voltaireplein ter voorbereiding van het wijkfeest "as zachte mobiliteit" op autoloze zondag 16 september.
Cyclo vzw kwam met een mobiel fietsenreparatie-atelier, straathoekwerk Kicot en JES hielpen mee met het decoratie-atelier fluovestjes van de dienst gesubsidieerde projecten van de gemeente molenbeek. De dienst gesubsidieerde projecten informeerde de bewoners over de toekomstige heraanleg van het voltaireplein in het kader van heraanleg as zachte mobiliteit in het wijkcontract cinema-Bellevue. En ook de dienst mobiliteit van de gemeente was aanwezig. De fietsrepareerders van cyclo vzw kregen versterking van een jongere uit de buurt die mee kwam helpen en er ook iets van kende en samen hebben ze een heleboel fietsen gerepareerd. De bewoners uit de buurt konden ook zelf hun fiets in orde maken, wat ook gebeurde. Naast het fietsreparatie-atelier was er een decoratie-atelier van fiets fluovestjes. Tijdens het wijkfeest as zachte mobiliteit op autoloze zondag zullen van 14u tot 16u 2 animators komen met grote reuze gezelschapspelen en de medewerkers van buurthuis Bonnevie vonden alvast enthousiaste bewoners die een handje mee wouden helpen bij deze activiteit. Het was een geslaagde namiddag en een goede opwarmer voor autoloze zondag!

Op woensdag 5 september zullen animaties doorgaan op de Briefdragerstraat (stuk kunstgras) en op woensdag 12 september op Sint-Mariastraat telkens van 14u tot 17u. iedereen welkom! (zie flyer voor meer details)


animaties as zachte mobiliteit.pdf (843 KB)

30-08-2012

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33