ALARM

Actie: een woning voor iedereen

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen op 14 juni een actiedag georganiseerd in de Carré de Moscou in Sint-Gillis. De leden van ALARM en de militanten van de Buurtwinkel hebben de handen in elkaar geslagen en de nieuwe partij ‘een woning voor iedereen’ boven de doopvont gehouden. Na een debat op de huurtoelage, stelde de partij een programma op van zeven punten:

1. De gemeentes en de OCMW’s bezitten allemaal een aantal woningen. Vaak zijn deze duur. Met als gevolg dat de armsten ze nooit kunnen huren. De partij ‘een woning voor iedereen’ engageert zich om alle openbare woningen aan sociale tarieven te verhuren.

2. Om alle Brusselse huurders op gelijke voet te zetten, zal de partij een uniek modelcontract maken, dat voor iedereen moet gelden. Aangezien het steeds moeilijker is om een woning te vinden en om te vermijden dat huurders moeten vrezen dat ze op straat gezet worden, zullen alle huurcontracten een minimumduur hebben van drie jaar.

3. Huren in Brussel is onbetaalbaar geworden. Om te vermijden dat de huurprijzen op de privémarkt blijven stijgen, zal de partij een kader voor huurprijzen opstellen. En hoewel zoiets niet simpel is, engageert de partij zich om dit te realiseren.

4. Daarnaast wil de partij ook voor een algemene huurtoelage zorgen voor de armste gezinnen van Brussel, zodat iedereen een betaalbare woning kan huren zonder zich alles te moeten ontzeggen.

5. Geld vinden om de huurwaarborg te kunnen betalen is ook geen sinecure. Dus: gedaan met rondjes te draaien tussen het OCMW, het woningfonds of de banken die geen van alle een oplossing bieden. De partij zal een regionaal huurwaarborg-fonds oprichten waar alle Brusselaars toegang toe hebben. De huurwaarborg wordt dezelfde voor iedereen: twee maand.

6. De partij stelt een wet op die eigenaars verplicht om hun onbewoonbare huizen te renoveren. Na de renovatie is de eigenaar verplicht de woning(en) opnieuw aan de oude huurders te verhuren. De huur moet overeenkomen met het kader van huurprijzen van de sociale verhuurkantoren. Een beetje zoals in project x van Brussel, dat nu afgesloten wordt bij gebrek aan middelen. Als de woning te klein is voor het gezin dat er eerder woonde, is de overheid verplicht een andere woning te vinden waar ze naartoe kunnen.

7. De vorige regering beloofde ervoor te zorgen dat 15% van de woningen sociale woningen zouden worden. Die belofte werd niet gehouden en werd ook niet hernomen in het regionaal plan voor duurzame ontwikkeling. Om toch aan deze 15% te komen, zal de partij ‘een woning voor iedereen’ elke Brusselse gemeente verplichten om ervoor te zorgen dat 15% van de woningen op haar grondgebied sociale woningen worden.

30-06-2014

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33