firstnext1 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie: 1/1

Memorandum

Memorandum 2018

Buurthuis Bonnevie en de vzw La Rue werken al jaren rond het recht op wonen in Molenbeek. Beide verenigingen informeren, steunen en begeleiden de huurders en kleine eigenaars van Molenbeek, en dit zowel op psycho-sociaal vlak, als op juridisch of administratief vlak. Sinds het jaar 2000 stellen deze verenigingen, op het einde van iedere legislatuur, een Memorandum op over het Recht op Wonen in Molenbeek, waarbij een analyse wordt gemaakt van de politieke evolutie op dit vlak. Wij schuiven ook een aantal oplossingen naar voor om woningen bewoonbaar en betaalbaar te maken.

Op donderdag 26 april 2018 om 17:30 (de Vaartkapoen, Sint-Josefstraat 14, Molenbeek) ontmoeten wij de kandidaten voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen en gaan we in debat met hen.

Iedereen is welkom.

ERRATUM

Op pagina 16 § 2 van het Memorandum 2018 voor het Recht op Wonen in Molenbeek, staat dat het Algemeen Eigenaarssyndicaat aanwezig was op de vergadering van de Huurdersadviesraad van 6/06/2017 en dat er op dat ogenblik en in aanwezigheid van andere actoren die geciteerd worden en die lid zijn van deze raad, gesproken is over de mogelijkheid om een project te starten in verband met een paritaire commissie.

Het is mogelijk dat de tekst wat algemeen gesteld is en verkeerd kan geïnterpreteerd worden.
Het eigenaarssyndicaat vraagt ons om duidelijk te stellen dat, ook al waren ze aanwezig, ze het voorstel niet steunen om een pilootproject van paritaire commissie op te starten.


Memorandum 2018.pdf (2.42 MB)
firstnext1 )  prevlast

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33

Kalender

Maart 2019

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

April 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Pasen

22

Paasmaandag

23

24

25

26

27

28

29

30

Mei 2019

1

Feest van de Arbeid

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21