Vacature

WEB Designer

OPZET :
o Een tweetalige website ontwikkelen :

Vlot bereikbaar voor de bezoekers ;
▪ Met een snelle en vloeiende navigatie ;
▪ Meer vvisueel dan tekstueel ;
▪ Met een goede web-ergonomie ;
Makkelijk actualiseerbaar of bij te werken door alle leden van de organisatie ;

o Met een beperkte impact op het leefmilieu ;

o Maakt gebruik van een layout die zich aanpast aan de juiste verhoudingen van tekst en afbeeldingen aan
alle soorten schermen. De mobiele versie moet gemakkelijk zijn om de doorbladeren en het menu dient
makkelijk toegankelijk te blijven ;

o Streeft naar communicatie die vlot gebruik kan worden door een breed publiek dat zich voornamelijk situeert in de Brusselse volkse buurten ;

o Maakt de link naar de facebook-pagina maar ook naar de Youtube-account van de organisatie, zeker wat betreft een voor allen gedeelde agenda ;

Om het gebruik van dit communicatiemiddel tenvolle te benutten willen we graag dat er een groepsopleidingssessie wordt gegeven aan alle teamleden, samen met een pakket van een aantal begeleidingsuren zodat we een jaar lang op weg geholpen worden bij vragen.

DOELSTELLINGEN :
o De sociale doelstellingen van het buurthuis verhelderen ;
o Stelt de gebruiker in staat om snel te begrijpen wat :

1. wat de aangeboden diensten zijn ;
2. welke projecten ontwikkeld worden ;
3. wat de missie en visie van de organisatie zijn ;
4. geeft weer met welke partners wordt samengewerkt ;
5. duidt de subsidieërende instanties en overheden aan.

o Geeft de diversiteit van de aangeboden diensten aan en valoriseert het geleverde werk (video)
o biedt een kader en deelt de (achtergrond)informatie over de organisatie. De nieuwe activiteiten en
evenementen worden voornamelijk gedeeld via de facebook-pagina.

Referentie-achtergrond :
o facebook-pagina : Bonnevie - Startpagina | Facebook
o huidige website : vzw Buurthuis Bonnevie (bonnevie40.be)

Timing
o start van de opdracht : oktober 2021
o Voorstellen van de site en gebruik : januari 2022

20-07-2021

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33