ALARM

Memorandum recht op wonen

Sinds 2000 volgt het Buurthuis samen met andere Molenbeekse organisaties de gemeentepolitiek op het vlak van wonen op de voet. Voor elke gemeenteraadsverkiezingen stellen we een memorandum op met een hele reeks voorstellen.

De verkiezingen van 2012 komen er aan, en we zijn bezig met het opstellen van een nieuw memorandum. Daarin behandelen we uiteenlopende thema’s zoals private en publieke woningen, onbewoonbare woningen en leegstand, aankoopsteun, hulp bij renovatie, energiepolitiek, huisvesting voor grote gezinnen… Dit document zullen we de komende weken overmaken aan alle kandidaten. Maar eerst willen we het met u bespreken. La Rue en Buurthuis Bonnevie nodigen u uit op de voorstelling van dit memorandum. We willen weten wat u er van denkt. Als het onderwerp u interesseert, als u voorstellen of ideeën hebt, kom dan langs om ons te helpen ons memorandum nog te verbeteren.

Iedereen welkom op dinsdag 24 januari in de Ransfortstraat 61, om 18u.
Voor meer inlichtingen, contacteer ons op 02/410 76 31 (vraag naar Aurelia)

13-01-2012

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33