ALARM

17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede

12 oktober, Nationale manifestatie in Brussel
Laagste inkomens omhoog

“Alle inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens !” Daarvoor komen de verenigingen waar armen het woord nemen uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië op zondag 12 oktober op straat, in aanloop naar de Werelddag van Verzet tegen Armoede, traditioneel op 17 oktober.

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), het Brussels Platform Armoede, het Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté, het Netwerk tegen Armoede en het Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté manifesteren samen voor het recht van iedereen op een waardig inkomen. De mogelijkheden van een minimuminkomen boven de armoedegrens werd 2 jaar lang onderzocht in 5 Europese landen, waaronder België, in het kader van het EMIN (European Minimum Income Network). In ons land verliep het project onder de vleugels van BMIN, waar naast de armoedeorganisaties ook de drie grote vakbonden aan deelnamen.

Heel wat mensen moeten vandaag in ons land rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens (€2101/maand voor een gezin en €1000/maand voor een alleenstaande), meerbepaald mensen met een leefloon, werkzoekenden, mensen met een handicap, chronisch zieken, gepensioneerden en zelfs mensen met een job… Een waardig inkomen is een grondrecht!
In aanloop naar de voorbije verkiezingen erkende zo goed als elke partij dat inkomens onder de Europese armoedegrens onaanvaardbaar zijn. Op 12 oktober komen mensen in armoede en hun sympathisanten op straat om nogmaals de eis voor een waardig inkomen voor iedereen (ongeacht statuut) kracht bij te zetten.

De betoging vertrekt om 14 uur aan Brussel-Noord en eindigt op het Sint-Katelijneplein, waar mensen in armoede vanaf 15 uur op het podium hun verhaal doen. De manifestatie eindigt rond 17 uur.

10-09-2014

vzw Buurthuis Bonnevie - Maison de Quartier Bonnevie asbl
Bonneviestraat 40 - 1080 Molenbeek - T: 02 410 76 31 - F: 02 411 80 33